Bliv medlem

Så mødes vi også til næste år

Fortællefestivalen lever i kraft af den opbakning, vore medlemmer giver bestyrelsen. Alle kan blive medlem. Send navn, postadresse og mailadresse til kassenvf@gmail.com. Kontingentet 150 kroner indsættes på konto 9629 8980417345 i Stadil Sparekasse. Her indbetaler du også kontingent fremover.

Husk altid navn og adresse, så vi ved at du har betalt.