Årsberetning 2022

Efter generalforsamlingen d. 26. marts 2022 var vi godt i gang med det nye program med det meget aktuelle tema ”URO”. Nu gjaldt det bare om at få økonomien på plads.

Vi vidste godt, at fondenes rundhåndethed i 2021, kunne give flere afslag i dette år, og det viste sig at holde stik. Men Færch Fonden, Jylland-Postens Fond, Ulfborg Sparekasses Fond, Fonden Nr. Vosborg og Holstebro, Lemvig og Skive Kommune svigtede os dog ikke. Men et mindre rådighedsbeløb betød, at økonomien kunne blive lidt stram.

Sidst i april blev der holdt afskedsfest for Helle Sigh, og den nye direktør Dorte-Pia Ravnsbæk kunne sætte sig i direktørstolen. En ny samarbejdspartner, som vi skulle lære at kende. Hun sætter heldigvis ligesom Helle Sigh Fortællefestivalen højt på sin prioriteringsliste – det er rigtig godt og meget heldigt for festivalen.

Midt i maj skulle vi holde møde med Thomas Holme og Janni Dali Brunsborg fra hotellet om overnatning og forplejning til festivalen. Priserne på mad og overnatning fik alle en tand opad: frokost lørdag 50 kr., aftensmad lørdag 100 kr., frokost søndag 50 kr. overnatning 100 kr. Hvis vi accepterede de stigninger lovede hotellet, at dette også skulle være prisniveauet for 2023. Trods prisstigningerne betød det alligevel, at vi efter festivalen igen fik mange klager over forplejningen, som vi alle har givet videre til hotellet, og som der skal arbejdes videre på at forbedre. Men heldigvis fik vi på mødet også selv lov til at sælge kaffe/the og kage til gæsterne, hvilket kunne give os et lille overskud og måske mere tilfredshed fra gæsterne. Det viste sig at være en god ide.

Vi vidste fra Nørre Vosborg, at de havde svært ved at skyde kulturarrangementer i gang igen efter Corona nedlukninger og alskens prisstigninger. Så vi var spændte på, hvordan besøgstallet for festivalen ville blive.

Vi fik et fald igen i år på ca. 50 fra 371 til 320, hvilket også kan ses på vores billetindtægt.

Lørdag d. 10. september var alle klar til at tage imod fortællere og gæster fra nær og fjern. Festivalen startede lørdag formiddag med en fin fortællevandring omkring Nørre Vosborg. Erika og Kaj Bredholt fra Nordisk Teaterlaboratorium åbnede på bedste vis den 17. Fortællefestivalen i strålende solskin. Hele weekenden var alle Nørre Vosborgs smukke stuer og sale fyldte med fantastiske, lærerige, sjove og sørgmodige fortællinger og mange glade og tilfredse publikummer. Unge programmet med hele 8. klasse fra Velling Friskole fungerede rigtig godt. Eleverne havde gjort sig spændende tanker om temaet ”URO”, som de havde formuleret i forhold til deres udsmykninger i Agerumsladen.

Tusind tak til alle fortællere, som på fineste vis bidrog til en dejlig weekend.

Jeg ved, vi siger det hvert år, men det er fantastisk at mærke den energi og glæde, der skabes mellem alle fortællere fra ind-/og udland, men også mellem fortællere og publikum. Tak til alle fortællere for jeres indsats, jeres fine fortællinger, energi og gode humør, som I giver til festivalen, og som mærkes overalt og som festivalen ikke kunne leve uden.

Efter festivalen fik vi mange tilbagemeldinger fra fortællere og publikum. Tak for det, det hjælper os til at forbedre festivalen. Alle var positive og tilfredse med de kulturelle oplevelser, men vi fik desværre også mange dårlige tilbagemeldinger ang. hotellets ydelser. Det er de samme oplevelser, som gentager sig fra tidligere år. F.eks. for lidt aftensmad, for høje priser ift. råvarer og kvalitet, kaotisk servering af alt for urutinerede hotelmedarbejdere. Hotellet er blevet gjort bekendt med publikums oplevelser, nogen har fået ekstra frokost billetter i kompensation, og festivalen har fået et afslag i prisen på ca. 2000 kr. I 2023 ligger prisen fast, men der skal findes en god løsning på, at tingene bliver forbedret.

Bestyrelsens ønsker for 2023

Den nye bestyrelse vil hurtig efter generalforsamlingen kontakte de fortællere, som den gerne vil have med på festivalen d. 9.-10. september, hvor temaet er ”Brydninger”. Vi håber med nye tiltag i forhold til markedsføring, at besøgstallet igen kan komme højere op.

Tusind tak for et dejligt samarbejde med Nørre Vosborg. Tusind tak til Dorte-Pia Ravnsbæk for din høje prioritering af Fortællefestivalen. Også en stor tak til administrationssekretær Johanne Marie Sørensen, som 1. april går på pension efter 18 års fantastisk arbejdsindsats og store hjælp for Festivalen. Tak til forvalter Jørgen Poulsen og alle de frivillige, uden jeres store indsats og hjælp var det ikke muligt at lave festivalen.

Årsberetningen til print

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}